nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Ongeluk tijdens bedrijfsuitje: is de werkgever aansprakelijk?

Ongeluk tijdens bedrijfsuitje: is de werkgever aansprakelijk?

De wet bepaalt dat een werkgever verplicht is om het werk van haar werknemers zodanig in te richten en maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. Mocht dat toch gebeuren, dan is de werkgever daarvoor aansprakelijk. Tenzij de werkgever kan aantonen dat hij de op hem rustende zorgplicht heeft voldaan óf dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Duidelijk verhaal dus. Maar hoe zit dat nu als de schade van de werknemer ontstaat tijdens een bedrijfsuitje, is een werkgever dan ook aansprakelijk voor de door werknemer geleden schade? Om dat te beoordelen zijn de antwoorden op onder meer de volgende vragen van belang.

  • Is het bedrijfsuitje op de werkplek georganiseerd of op een externe locatie?
  • Vind het bedrijfsuitje plaats onder werktijd of in de vrije tijd van de werknemer en is er sprake van een (morele) verplichting van de werknemer om aanwezig te zijn bij de uitstap?

Als uit de antwoorden op die vragen geconcludeerd kan worden dat de schade van de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werk is ontstaan, dan is het al snel een uitgemaakte zaak. Weet daarbij dat aansprakelijkheid van een werkgever voor schade van de werknemer in een dergelijk geval al snel wordt aangenomen en dat die zorgplicht nog groter wordt als er meer kans is op schadeveroorzakend gedrag tijdens het bedrijfsuitje. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke activiteiten georganiseerd worden maar ook door het toestaan van het drinken van alcohol. Want hoe gezellig ook, de kans op ongelukken wordt daarmee aanzienlijk vergroot.

Als werkgever is het dan ook zaak om zo veel mogelijk maatregelen te nemen om mogelijke schade te voorkomen. Zorg er voor dat er bij de activiteit goede en duidelijke instructies worden gegeven en dat er wordt toegezien op naleving daarvan. Wijs daarvoor een aantal personen aan die, als dat nodig is, de werknemer kunnen aanspreken op zijn of haar gedrag. Waarschijnlijk zal die persoon niet de meest populaire collega zijn die dag, maar het zorgt er wel voor dat de werkgever invulling geeft aan zijn zorgplicht bij het bedrijfsuitje. Het zekere voor het onzekere nemen? Sluit dan een verzekering af. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen tóch iets mis gaan dan ben je als werkgever in ieder geval gedekt.

Christine Pannekoek
Advocaat
pannekoek@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!