nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

UPDATE coronavirus - Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

UPDATE coronavirus - Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling werktijdverkorting is sinds 17 maart jl. stopgezet door het grote aantal aanvragen dat is gedaan. Werkgevers kunnen per direct geen aanvraag van een vergunning voor werktijdverkorting bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer indienen. Reeds gedane aanvragen die nog niet zijn afgewikkeld worden betrokken in de nieuwe regeling. Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de regeling werktijdverkorting. Doel van het noodfonds is om werkgevers tegemoet te komen voor het omzetverlies dat zij lijden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Om voor deze noodmaatregel in aanmerking te komen, dient de werkgever minimaal 20% omzetverlies te verwachten. De compensatie in de loonkosten geldt voor een periode van drie maanden. Na deze periode kunnen werkgevers om een eenmalige verlenging van de tegemoetkoming vragen voor wederom drie maanden. Het is vooralsnog niet duidelijk welke (nadere) voorwaarden gelden voor deze verlenging. De aanvraag kan zowel worden gedaan voor werknemers met een vast contract, als voor flexibele arbeidsrelaties zoals uitzend- en oproepkrachten.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het verlies aan omzet, met een maximale subsidie van 90% van de loonsom. De noodmaatregel heeft in ieder geval geen gevolgen voor het salaris van de werknemer dat volledig wordt doorbetaald. Daarnaast heeft deze maatregel geen invloed op (het verbruiken van) de WW-rechten van een werknemer, in afwijking van de regeling werktijdverkorting.

De datum waarop een aanvraag voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud bij het UWV kan worden ingediend, wordt nog bekend gemaakt. De daling in omzet vanaf 1 maart jl. kan in de aanvraag worden meegenomen.

Let op, in de periode dat compensatie wordt verleend mag geen personeel ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen. Voor advies en overige juridische vraagstukken met betrekking tot het coronavirus heeft Koch Advocaten een speciale CORONA HELPDESK. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we zijn er voor ú!

Merel Brokx

Juridisch medewerker

brokx@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!