nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

NOW-regeling gepubliceerd

NOW-regeling gepubliceerd

Het kabinet kondigde al op 17 maart jl. de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan. Op 31 maart jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar buiten gebracht dat het UWV ernaar streeft om de regeling vanaf maandag 6 april 2020 te kunnen uitvoeren. Aanstaande vrijdag 3 april zal bekend worden of het indienen van aanvragen van de subsidie daadwerkelijk vanaf komende week mogelijk is. Aanvragen kunnen worden gedaan tot 1 juni 2020.

Wat kunt u als werkgever verwachten?

Zoals in mijn eerdere blog geschreven dient de werkgever 20% omzetdaling te verwachten. Meetpunt hiervoor is een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Met de verwachting dat het effect van het coronavirus op de omzetcijfers pas over enige tijd zichtbaar wordt, is dus rekening gehouden. De omzetdaling over deze drie maanden wordt vergeleken met de omzet van heel 2019, gedeeld door vier. Bij grotere rechtspersonen zoals een concern, wordt de omzetdaling van de gehele groep, dus op concernniveau, in aanmerking genomen. Ongeacht op welke drie maanden de meetperiode ziet, de tegemoetkoming in de loonkosten is gebaseerd op de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020.

De loonsom bestaat uit het socialeverzekeringsloon plus aanvullende lasten en kosten (bijvoorbeeld werkgeversbijdragen aan pensioen). Voor de snelheid van de aanvraagprocedure geldt voor alle gevallen een vaste opslag van 30% aan werkgeverslasten. Het maximum dat per werknemer in aanmerking komt voor subsidie is twee keer het maximumdagloon per maand, wat neerkomt op een bedrag van € 9.538,-. In beginsel wordt voor de subsidie uitgegaan van de loonsom van januari 2020.

Op de werkgever rust de verplichting de subsidie volledig te gebruiken voor het betalen van de loonkosten. Daarnaast dient de werkgever bij de gemeente die hem loonkostensubsidie verleent, te melden dat hij gebruik maakt van de NOW-regeling en de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers zullen hierover geïnformeerd dienen te worden.

De subsidie die zal worden uitgekeerd is afhankelijk van het percentage van omzetdaling. Indien uit de berekening blijkt dat de werkgever een omzetdaling van 100% heeft, zal maximaal 90% van de totale loonsom worden uitgekeerd. De subsidie wordt lager naarmate het percentage van omzetdaling lager is. Er zal worden gewerkt met een voorschot van de subsidie, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van 80% van de loonsom over de maand januari 2020. Het UWV streeft naar uitbetaling van de eerste termijn (van de drie) van het voorschot binnen 2-4 weken na ontvangst van de aanvraag van de volledige subsidie. Voor de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020 in aanmerking genomen. Indien de loonsom in deze maanden lager blijkt te zijn dan die van januari 2020, kan de definitieve subsidie lager uitvallen.

De subsidie uit de NOW-regeling ziet in eerste instantie op de periode maart tot en met mei 2020. Voor 1 juni 2020 wordt besloten over de mogelijkheid tot verlening van de regeling, welke mogelijkheid nadrukkelijk wordt opengehouden.

Volg onze website of LinkedIn-pagina om continu op de hoogte te blijven van alle updates/ ontwikkelingen rondom de NOW. Voor vragen op dit gebied kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze arbeidsrecht deskundigen.

Merel Brokx

Juridisch medewerker

brokx@kochadvocaten.nl

 

Ook met andere Coronavirus gerelateerde vragen kunt u bij ons terecht. Ons kantoor heeft een speciaal Corona Helpdesk geopend, waardoor u snel en gericht geholpen kunt worden. Voor meer informatie, volg deze link: https://www.kochadvocaten.nl/nieuws/corona-helpdesk.

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!