nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Mailen met de rechtbank

Mailen met de rechtbank

Het was lange tijd rustig op de rechtbanken. Zittingen waren er niet of nauwelijks. Als zittingen niet konden worden uitgesteld, vonden ze telefonisch plaats of met een videoverbinding. Langzaamaan neemt het aantal zittingen in gerechtsgebouwen weer toe.

In deze bijzondere tijd kregen advocaten het bericht dat er (voorlopig) per ZIVVER met de rechtbank kan worden gecommuniceerd en dat via deze mailservice ook processtukken kunnen worden ingediend. Dat is een belangrijke ontwikkeling voor de advocatuur. Mailen met de rechtbank was tot voor kort meer uitzondering dan regel. Processtukken konden uitsluitend per post worden ingediend of in bepaalde gevallen hooguit per fax.

Er is jarenlang gewerkt aan digitalisering van de rechtspraak. Er is veel tijd, energie en geld gestoken in het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Nadat er in twee arrondissementen proefgedraaid is met het programma, is in het voorjaar van 2018  besloten het rechtssysteem niet door te voeren. Enkel de Hoge Raad werkt nu nog met KEI.

Met de (voorlopige) invoer van het mailen met de rechtbank en het digitaal indienen van processtukken is er, door de omstandigheden gedwongen, een belangrijke stap gezet in de richting van een meer eigentijdse wijze van procederen.

Voor wat betreft zittingen hoop ik dat deze zo snel mogelijk weer plaats zullen vinden in de daarvoor bestemde gerechtsgebouwen.  Voor wat betreft het gebruik van de mail in gerechtelijke procedures pleit ik ervoor om van een voorlopige maatregel een definitieve te maken als basis voor het op termijn verder digitaliseren van de rechtspraak.

Mocht u naar aanleiding van dit blog vragen hebben of advies wensen, dan kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met een van onze specialisten opnemen.

Leo Andriessen

Advocaat

andriessen@kochadvocaten.nl

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!