nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Het Coronavirus en reizen naar het buitenland voor de werkgever en de werknemer

Het Coronavirus en reizen naar het buitenland voor de werkgever en de werknemer

Sinds 15 juni 2020 is het weer mogelijk op vakantie te gaan naar andere landen binnen de EU. Het reisadvies voor landen in die gebieden is aangepast van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Hoe gaat u hier als werkgever mee om?

Wanneer een werknemer wil afreizen naar een risicogebied waarvoor een negatief reisadvies (code rood) geldt, dan kan de werkgever deze werknemer in redelijkheid verbieden af te reizen. Indien de werknemer in strijd met de instructies van de werkgever toch afreist, kan de werkgever overwegen maatregelen te nemen, zoals een loonstop of mogelijk zelfs ontslag.

Wanneer een werknemer wil afreizen naar een gebied waarvoor geen negatief reisadvies geldt (code geel of blanco), dan kan de werkgever deze werknemer in beginsel niet verbieden af te reizen. Dit kan anders zijn in het geval deze werknemer een essentiële functie binnen het bedrijf vervult, bijvoorbeeld wanneer uitval van deze werknemer de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten ernstig in gevaar zou (kunnen) brengen.

Wat heeft te gelden als het reisadvies tijdens het verblijf van de werknemer in het buitenland van kleur verschiet? Bij terugkeer uit zo’n land moet de werknemer volgens de RIVM-richtlijnen veertien dagen thuis in quarantaine. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij hierop toeziet en zich ervan bewust is dat hij verplicht is om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

In het geval de werknemer dan vanuit huis kan werken, hoeft een verplichte thuisisolatie niet voor problemen te zorgen en kan de werknemer zijn werkzaamheden gewoon vanuit thuis verrichten. In het geval de werknemer niet vanuit huis kan werken, doet zich de vraag voor, voor wiens rekening en risico dit dan komt. Wanneer de werknemer vanwege het gewijzigde reisadvies zichzelf in quarantaine dient te plaatsen, zal de werkgever het loon van de werknemer moeten doorbetalen. Een werknemer behoudt namelijk het recht op loon, zolang het niet naar redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen dat hij niet kan werken. Dit is dus beduidend anders dan het geval wanneer de werknemer toch besluit af te reizen naar risicogebied waar dus een verscherpt of negatief reisadvies geldt. In dat geval kan worden betoogd dat het niet kunnen verrichten van de werkzaamheden in redelijkheid wel voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Of bovenstaande redeneringen opgaan zal pas duidelijk worden wanneer een rechter zich hierover heeft gebogen. De werkgever doet er tot die tijd in ieder geval goed aan om de werknemer vooraf schriftelijk te wijzen op de (mogelijke) gevolgen van zijn verblijf in het buitenland.

Meer vragen over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem contact met mij op!

Ingeborg Duijts

Advocaat Arbeidsrecht & Bestuursrecht

duijts@kochadvocaten.nl

 

Dit artikel is onlangs verschenen in ‘Weekblad Oosterhout’ (17-6-2020)

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!