nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

“Help! Auteursrechtinbreuk op een foto?! Betalen of…”

Het is inmiddels een bekend fenomeen; fotostockbedrijven die zowel ondernemers als particulieren namens fotografen op hoge toon aanschrijven in verband met een inbreuk op auteursrecht. Vrijwel iedereen kent wel iemand die een dergelijke sommatiebrief heeft ontvangen. De toonzetting van sommatiebrieven en e-mails die worden gebruikt in het geval van schending van een auteursrecht op foto’s zijn meestal behoorlijk agressief. U heeft op uw website of social media-kanaal een foto gebruikt waarop (kennelijk) auteursrecht rust. U wordt gesommeerd om deze te verwijderen. Daarnaast dient u zowel de geleden schade als de kosten van juridische bijstand te vergoeden. Niet zelden maakt men op deze wijze aanspraak op betaling van enkele duizenden euro’s. Van enige ruimte voor overleg lijkt geen sprake. Toch wordt de soep niet altijd zo heet gegeten…

In een wereld waar het gebruik van websites en social media nog steeds iedere dag belangrijker wordt, is het risico groot dat u er een keer mee wordt geconfronteerd. In deze blog geef ik u vijf bruikbare tips, waarmee u zelf aan de slag kunt. 

 

  1. Is de sommatie terecht?

Controleer altijd eerst of het duidelijk is om welke foto het gaat. Daarna dient u na te gaan of de betreffende organisatie gerechtigd is om namens de fotograaf op te treden. Indien dat het geval is, controleert u ook of u daadwerkelijk inbreuk op auteursrecht maakt. Mogelijk heeft u voor de betreffende foto een (kleine) vergoeding betaald en berust de brief op een misverstand.

Extra tip: Uit de rechtspraak volgt, dat niet op alle stockfoto’s auteursrecht rust. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden. Kort gezegd wordt er beoordeeld of de betreffende foto onderscheidend genoeg is. Heeft de maker bepaalde keuzes gemaakt waardoor de foto zich onderscheidt van soortgelijke door fotografen gemaakte foto’s? 

 

  1. Het betalen van een vergoeding

Stel; u was in de veronderstelling dat u een stockfoto op het internet had gevonden die u gratis mocht gebruiken of u bent simpelweg vergeten om de auteursrechthebbende te noemen, dan betekent dat nog steeds niet dat u altijd volledig gehoor dient te geven aan de sommatie. Probeer in zo’n geval te achterhalen wat de normale (licentie)vergoeding voor een dergelijke foto is en bewaar die informatie. Niet zelden is deze vergoeding gekoppeld aan de afmeting van de foto en de duur van het gebruik. In de rechtspraak wordt dit ook wel een redelijke vergoeding genoemd. U dient er wel rekening mee te houden dat u in dat geval die vergoeding moet betalen. 

 

  1. Schade en boetes

Voor zover er ook aanspraak wordt gemaakt op een boete of een torenhoge schadevergoeding, geldt dat dit niet zomaar kan worden gevorderd. Een boete dient vooraf met u te zijn overeengekomen. Op grond van de wet komt alleen daadwerkelijk geleden schade voor vergoeding in aanmerking. 

 

  1. Juridische kosten?!

En hoe zit het dan met de gevorderde kosten van juridische bijstand? Het intellectueel eigendomsrecht is eigenlijk het enige rechtsgebied in Nederland waar men een zogeheten ‘volledige proceskostenvergoeding’ kent. Deze vergoeding is in bepaalde gevallen ook aan bepaalde grenzen gebonden, maar dat doet niets af aan het gegeven dat dit in de regel wordt toegewezen. Dat betekent echter niet dat bijvoorbeeld aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van € 2.500,- voor het opstellen van een standaard sommatiebrief. Men zal moeten aantonen dat deze kosten zijn gemaakt én dat deze redelijk zijn. Ook hier loont het zich de moeite om met een kritische blik naar een sommatiebrief te kijken.

 

  1. Twijfelt u of komt u er niet uit?

De bovenstaande tips kunnen u op weg helpen. Schroomt u echter niet om in een dergelijk geval de hulp in te schakelen van een advocaat. Dit kan u een hoop (onnodige) kosten besparen! Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neemt u dan contact op met Vincent Veldhuis, via veldhuis@kochadvocaten.nl

 

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!