nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Huurindexering bedrijfsruimte

Bij veel huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte wordt gebruik gemaakt van het ROZ-model. Dit model bevat een clausule over het opwaarts indexeren van de huur, hetgeen voor commerciële verhuurders van groot belang is. 

In de bij het ROZ-model behorende algemene bepalingen staat ook vermeld dat “de geïndexeerde huurprijs opeisbaar verschuldigd is, ook indien van de aanpassing door de verhuurder aan de huurder geen mededeling wordt gedaan”.
Wat gebeurt er nu als de verhuurder vergeet de overeengekomen indexering toe te passen? Het Gerechtshof Amsterdam heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarin de verhuurder per abuis vanaf 2002 geen huurprijsindexering meer had toegepast, waarna hij pas in 2013 aanspraak maakte op betaling over al die jaren. Het Hof stelde dat de huurder, door met de hiervoor genoemde clausule in te stemmen, op voorhand de verschuldigdheid van de jaarlijkse indexering had geaccepteerd. Het feit dat de verhuurder gedurende een lange periode de verhoogde huur niet had gefactureerd, maakt dit niet anders.
Verhuurders dienen er op bedacht te zijn dat zij niet oneindig kunnen wachten. Een vordering tot huuraanpassing middels indexering verjaart vijf jaar na het opeisbaar worden.

Dit betekende in de hiervoor vermelde zaak dat de vorderingen van vóór 2008 inmiddels waren verjaard. 

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. John van Baaren.

baaren@kochadvocaten.nl | 06 10 93 55 97

 

Voor originele column, klik op: files/column_john_nac_zaken_jan_2018.pdf

 Bron: Zaken - Blad voor ondernemers van NAC - januari 2018

 

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!