nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

KEI afgeblazen: zegen of ramp?

KEI afgeblazen: zegen of ramp?

De lang aangekondigde en vaak uitgestelde digitalisering van de rechtspraak (Kwaliteit En Innovatie) is van de baan. Er is veel tijd, energie en veel meer geld dan begroot in het ambitieuze project gestoken, maar tevergeefs, blijkt nu.

Wat betekent dit concreet? Dit betekent dat u niet via de rechtbank uw zaak digitaal kunt volgen, maar de van belang zijnde stukken als vanouds van uw advocaat ontvangt, die u ook op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen in de zaak.

In veel zaken zal voor de advocaat de telefax het meest moderne communicatiemiddel met de rechtbank blijven. Het digitaal indienen van processtukken blijft vooralsnog niet mogelijk, zodat er nog steeds veel papier zal worden geproduceerd dat door de postbode of de koerier wordt aangeleverd aan het gerecht. De stap van het huidige systeem naar een geavanceerd digitaal systeem was kennelijk te groot.

Hopelijk zijn niet alle inspanningen voor niets geweest en komt er binnen niet al te lange tijd de mogelijkheid om op een meer eigentijdse manier dan nu het geval is te procederen. Het is de bedoeling dat er kleinere stappen worden gemaakt richting digitaliseren, een soort “KEI light”,  een systeem dat nu al door de Hoge Raad wordt gehanteerd.

Er zijn op dit moment nog veel vragen. Zo is KEI, met aangepast procesrecht, al ingevoerd in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland. Dit blijft voorlopig zo. De verwachting is dat op enig moment alle arrondissementen zullen overstappen op het minder ver gaande systeem van digitalisering.

Procesrechtelijk is er onder KEI overigens niet heel veel veranderd. Wel was het pleidooi afgeschaft. Pleidooi blijft nu dus, in de gevallen waarin de wet dat toestaat, gehandhaafd en dat is wat mij betreft het goede nieuws: een mondelinge behandeling zonder beperkingen in het pleiten, zoals die op een comparitie gelden, kan van groot belang zijn voor een goede beoordeling van de zaak.

Leo Andriessen

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!