nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Ontslag op staande voet vanwege privégebruik van de bedrijfsauto

De rechtbank Limburg behandelde onlangs een zaak waarin het ging om werkgever Office Depot die een vijftal bedrijfsauto’s in haar bezit heeft die alleen door medewerkers gebruikt mochten worden indien zij naar een zakelijke afspraak moesten reizen. Op 18 september 2017 werd een werknemer van Office Depot op staande voet ontslagen, nadat uit een door haar verricht intern onderzoek bleek dat de werknemer driemaal een bedrijfsauto heeft gebruikt zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond.

In deze procedure verzocht de werknemer de kantonrechter het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. Office Depot verzocht op haar beurt in geval van vernietiging van het ontslag op staande voet, indien nodig de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter oordeelde dat uit het bedrijfsbeleid van Office Depot voldoende volgt dat het gebruik van een bedrijfsauto voor persoonlijke doeleinden verboden is. De werknemer had zich daarom volledig bewust moeten zijn van het feit dat zijn handelswijze niet werd toegestaan en ook niet geaccepteerd kon worden. Een en ander terwijl de werknemer toestemming had gevraagd om de bedrijfsauto privé te mogen gebruiken, onder andere vanwege werkzaamheden aan het spoor en zijn manager hem daarvoor toestemming heeft verleend. Ook al bracht de werknemer stukken in de procedure met betrekking tot de verleende toestemming, deze waren volgens de kantonrechter niet voldoende om de toestemming aan te nemen. De werknemer was op de hoogte van het beleid van Office Depot en ondertekende in dat verband keer op keer een schriftelijke verklaring dat de bedrijfsauto niet voor persoonlijke doeleinden was gebruikt. De volgende tekst staat op de formulieren die werknemer tekende bij het afhalen van de bedrijfsauto:

“The car may not be used for kilometres driven for private purposes.”

“I hereby declare that I have not used this car to drive any kilometres for private purposes in the registered period, between the registered kilometre readings.”

 

De werknemer reed 1.338 km in privé met de bedrijfsauto van Office Depot zonder daarvoor brandstofkosten te betalen. Wat de kantonrechter betreft was dit aan te merken als het verrijken ten koste van Office Depot. Het gegeven ontslag op staande voet houdt daarom stand, ook al lijkt dit gelet op de discussie over het al dan niet verlenen van toestemming door de werkgever voor het gebruik van de bedrijfsauto in privé wat ver te gaan.

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Neem contact op met ondergetekende.
Gwenda van den Hoven, Advocaat Arbeidsrecht, hoven@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!