nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Ontslag op staande voet voor stelende werknemer

Onlangs besliste de kantonrechter Eindhoven over de volgende zaak waarin een ontslag op staande voet speelde. De werknemer is in dienst bij Pathé en werd op staande voet ontslagen vanwege het structureel meenemen van petflessen die toebehoorden aan Pathé, waarbij de werknemer de camerabewaking opzettelijk omzeilde. De werknemer eigende zichzelf het geld toe dat werknemer bij inlevering van de flessen heeft ontvangen. Hoewel de werknemer op de hoogte was van het feit dat de petflessen in grote zakken verzameld moesten worden en naar een inzamelpunt moesten worden gebracht, houdt het ontslag op staande voet geen stand. De kantonrechter is namelijk van mening dat de werknemer niet hoefde te begrijpen dat Pathé de flessen niet zomaar weg zou gooien, maar dat Pathé de flessen zelf zou willen inleveren om het statiegeld te benutten. De kantonrechter is met andere woorden dus niet overtuigd van het feit dat de werknemer Pathé een voordeel ontnam.

Een opmerkelijke uitspraak, omdat met name gevallen waarin diefstal en fraude wordt gepleegd mogelijk kunnen leiden tot een ontslag op staande voet en daar in dit geval sprake van was. Echter, de kantonrechter is er blijkbaar niet van overtuigd dat er sprake is van diefstal, omdat de werknemer kennelijk gedacht kon hebben dat Pathé deze flessen anders toch weg zou gooien. Wat dit afdoet aan het feit dat de werknemer zichzelf de flessen wederrechtelijk heeft toegeëigend, blijft een vraag. De kantonrechter gaat zelfs niet over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarbij hij wel overweegt dat Pathé de werknemer niet meer hoog heeft zitten. De werknemer moet zichzelf als een gewaarschuwd man beschouwen, maar het gaat volgens de kantonrechter te ver om de arbeidsverhouding nu al als zo verstoord te beschouwen dat deze ontbonden moet worden. Het ontbindingsverzoek wordt daarom afgewezen.

Zo blijkt weer dat een ontslag op staande voet niet lichtvaardig gegeven dient te worden en het altijd weer een afweging blijft van alle feiten en omstandigheden en zelfs de ogenschijnlijk meest duidelijke gevallen toch in rechte niet tot een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet - laat staan een ontbinding - kunnen leiden.

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Neem contact op met ondergetekende.

Gwenda van den Hoven - Advocaat Arbeidsrecht hoven@kochadvocaten.nl                                                                                                                         

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!