nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Relaties op het werk: de liefde overwint alles?

De werkvloer is een broeinest voor relaties. Uit onderzoek is weliswaar gebleken dat verliefde collega’s een negen tot vijf mentaliteit ontberen, maar de (zéér) collegiale verhouding kan ook leiden tot de nodige onrust binnen de werkomgeving. Soms gaat dit zelfs zover dat een werkgever arbeidsrechtelijke consequenties wenst te verbinden aan de relatie tussen twee werknemers. Maar in hoeverre is dat mogelijk?

In zowel de Grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het fundamentele recht op privacy neergelegd. Nu dit recht zich uitstrekt tot de werkplek heeft ook een werknemer recht op bescherming van zijn privéleven. Relaties op het werk kunnen volgens de wet dus niet worden verboden.

Echter, wanneer een werkgever daadwerkelijk zijn gerechtvaardigde belangen geschaad ziet door de relatie kan een inbreuk op het recht op privacy gerechtvaardigd zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval in een zaak waarin geliefden elkaar uit hoofde van hun functie dienden te controleren. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst mede vanwege het feit dat de werknemer een alternatieve functie had geweigerd.

Daarnaast speelt de grootte van de organisatie een rol: hoe kleiner de organisatie, des te sneller er maatregelen kunnen worden getroffen. Zo werd de arbeidsovereenkomst ontbonden van een werknemer die een affaire was aangegaan met de echtgenote van zijn collega binnen een driepersoons organisatie. Tot slot tonen kantonrechters over het algemeen minder begrip voor relaties waarbinnen sprake is van een hiërarchische verhouding, zoals de directeur en diens secretaresse.

Doorgaans wordt bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wel een transitievergoeding aan de werknemer toegekend. Dit wordt anders wanneer de werknemer zodanig verwijtbaar met de situatie is omgegaan, dat hem/haar dat ernstig kan worden aangerekend. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die de liefdesrelatie met een werknemer in diezelfde rol bij de directe concurrent verzwijgt, met daarbij de reële kans op het delen van bedrijfsgevoelige informatie.

Ter voorkoming van discussies kan een werkgever een gedragscode opstellen waarin staat opgenomen welke mate van openheid en medewerking er van de werknemers wordt verwacht in bepaalde situaties. Uiteraard kan Koch Advocaten u daarbij helpen.

De liefde overwint dus niet alles, soms overwint de werkgever.

Irene de Boer

deboer@kochadvocaten.nl

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!