nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

VvE Modelreglement 2017 vastgesteld

Op 20 december jl. heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een nieuw modelreglement vastgesteld: ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017’ (hierna: modelreglement 2017). In geval van het splitsen van een gebouw in appartementsrechten, kan de notaris een modelreglement gebruiken als ‘richtsnoer’ voor het reglement van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dat reglement van de VvE maakt onderdeel uit van de splitsingsakte. Het is zelfs mogelijk dat de notaris ervoor kiest om het volledige modelreglement over te schrijven in de splitsingsakte. 

Wat is er nieuw aan modelreglement 2017?
Het nieuwe modelreglement is gebaseerd op Modelreglement 2006, maar is aangepast aan de ‘Wet Verbetering Functioneren VvE’s‘. In een eerdere blog heb ik geschreven over de ‘Wet Verbetering Functioneren VvE’s’. Deze Wet is op 1 januari 2018 in werking getreden. Een van de doelstellingen van de Wet is ervoor te zorgen dat VvE’s voldoende geld sparen voor onderhoud in een reservefonds. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) of een minimale reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Een andere doelstelling van de Wet is de mogelijkheid van de VvE’s om een geldlening aan te gaan. In het modelreglement 2017 zijn voorschriften opgenomen over het aangaan van geldleningen door de VvE’s. 

Toepassing modelreglement 2017
Het modelreglement 2017 heeft geen gevolgen voor bestaande VvE’s. Dit betekent dat het reglement dat van toepassing is verklaard daarom van kracht blijft. Het nieuwe modelreglement 2017 kan door notarissen bij nieuwe splitsingen worden gebruikt, of bij het wijzigen van de splitsingsakte. 

Toekomst
Hoewel de nieuwste wetgeving in het modelreglement 2017 is geïmplementeerd, is er nog zeker ruimte is voor verbetering van het modelreglement. Zo is er bijvoorbeeld niks geregeld ten aanzien van het digitaal uitbrengen van stemmen. Uit de parlementaire geschiedenis van art. 2:38 BW (waar het digital stemmen bij gewone verenigingen is geregeld) en de jurisprudentie (ECLI:NL:RBOBR:2017:4507) volgt dat het mogelijk is om digitaal te stemmen. Wel is het volgens de rechter noodzakelijk dat de elektronische stemprocedure met de nodige waarborgen moet zijn omkleed. Ik acht het dan ook verstandig om in een toekomstig modelreglement artikelen op te nemen ten aanzien van het digitaal uitbrengen van stemmen. 

Mocht u vragen hebben over het nieuwe modelreglement of in het algemeen over een VvE, dan kunt u contact opnemen met een van onze vastgoedspecialisten.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!