nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Wat gebeurt er als namens een bedrijf een overeenkomst wordt gesloten door iemand die niet bevoegd is geweest om die partij te vertegenwoordigen?

In beginsel is in een dergelijk geval de betreffende partij niet gebonden aan de overeenkomst. Dit is anders wanneer sprake is van een zogenaamde schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid waar de andere contractspartij op heeft mogen vertrouwen en die toegerekend wordt aan de partij die op zich nietrechtsgeldig is vertegenwoordigd.

De schijn van volmachtverlening moet zijn gebaseerd op een verklaring of gedraging van de vertegenwoordigde partij. Het gaat dus niet om het verhaal van de persoon die het contract ondertekent. Ook gedragingen van de vertegenwoordigde partij ná het sluiten van de overeenkomst kunnen relevant zijn. Denk aan de situatie dat door het bedrijf de huur wordt betaald. Dit kan als een bekrachtiging van de overeenkomst worden gezien.

Teneinde onnodige discussies te voorkomen is het in alle gevallen raadzaam om bij het contracteren een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel op te vragen. Hieruit kan worden opgemaakt welke persoon bevoegd is om een partij te vertegenwoordigen en wat de eventuele beperkingen zijn die voor die persoon gelden.

Voor originele column: klik op: files/column_zaken_nac_okt_nov_2017(1).pdf

 

Bron: Zaken - Blad voor ondernemers van NAC - okt nov 2017

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!