nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Algemene voorwaarden: van toepassing of niet?

Algemene voorwaarden: van toepassing of niet?

Welke ondernemer maakt tegenwoordig nou geen gebruik van algemene voorwaarden? Het gaat om schriftelijke bepalingen waarin een onderneming alle algemene, relevante zaken regelt met betrekking tot de overeenkomsten die zij aangaat. Daarbij moet u denken aan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, garanties, de leveringswijze van het product en de wijze waarop geschillen worden afgehandeld. Door het gebruik van deze voorwaarden hoeft u deze zaken niet telkens in een nieuwe overeenkomst opnieuw vast te leggen. Veel ondernemers hebben echter algemene voorwaarden opgesteld, maar kunnen er geen beroep op doen wanneer dat nodig is. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden te allen tijde op een overeenkomst van toepassing zijn?

Allereerst dient de partij met wie u een overeenkomst aangaat, akkoord te gaan met de toepassing van uw algemene voorwaarden op de gesloten overeenkomst. Dit doet u door bijvoorbeeld de volgende zin in de overeenkomst op te nemen: “Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.”

Op deze manier zijn de voorwaarden dus van toepassing, maar dit is in veel gevallen nog steeds onvoldoende. Het uitgangspunt is dat een ondernemer haar algemene voorwaarden, die van toepassing zijn verklaard op de gesloten overeenkomst, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de andere contractpartij overhandigt. Deze contractspartij moet immers een redelijke mogelijkheid worden geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Stuur uw algemene voorwaarden dus altijd mee met de offerte of bij de opdrachtbevestiging. Een verwijzing naar de vindplaats volstaat in de regel niet! Als de overeenkomst digitaal tot stand komt, dienen de algemene voorwaarden ook langs deze weg te worden aangeboden.

Indien de algemene voorwaarden niet of op onjuiste wijze ter hand zijn gesteld, zijn de daarin opgenomen bedingen vernietigbaar. Dit betekent dat de andere contractspartij een beding kan vernietigen door dit aan de gebruiker van de algemene voorwaarden (schriftelijk) kenbaar te maken. De betreffende voorwaarde is in dat geval niet meer van toepassing op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

U kunt er dus eenvoudig voor zorgen dat uw algemene voorwaarden te allen tijde van toepassing zijn. Vaak schuilt er echter toch een addertje onder het gras waardoor bedingen uit de voorwaarden mogelijk niet (meer) van toepassing zijn.

Voor hulp bij het opstellen van uw algemene voorwaarden en het op een juiste wijze van toepassing verklaren van uw voorwaarden kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht!

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Daniël Verstraten

Advocaat

Verstraten@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!