nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Duur van partneralimentatie wordt verkort

Duur van partneralimentatie wordt verkort

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Hiermee komt een einde aan de huidige alimentatieduur van 12 jaar, die in 1994 in de wet is opgenomen. De gedachte achter dit wetsvoorstel is geweest dat een dergelijk langdurige onderhoudsverplichting niet meer van deze tijd is.

Uitgangspunt wordt dat de duur van de alimentatie gelijk wordt gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Een huwelijk dat 6 jaar geduurd heeft brengt een alimentatieverplichting van 3 jaar met zich. De periode wordt berekend vanaf de dag van het huwelijk tot de dag dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.

Op deze hoofdregel worden diverse uitzonderingen gemaakt.

Wanneer er kinderen geboren zijn tijdens het huwelijk eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan het tijdstip waarop het jongste kind 12 jaar wordt. Wanneer het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend op het moment dat het jongste kind 2 jaar is, kan in principe gedurende 10 jaar aanspraak op partneralimentatie gemaakt worden.

Wanneer een huwelijk langer dan 15 jaar geduurd heeft en degene die recht op alimentatie heeft minder dan 10 jaar verwijderd is van de AOW-leeftijd, krijgt hij/ zij alimentatie tot de AOW begint. In het verlengde hiervan ligt de uitzondering voor degene die meer dan 15 jaar getrouwd is geweest maar op of vóór 1 januari 1970 geboren is en meer dan 10 jaar van de AOW verwijderd is, deze krijgt op grond van de gewijzigde wetsbepaling een recht op alimentatie voor de duur van 10 jaar.

Er komt in de wet een uitzonderingsbepaling (hardheidsclausule) voor schrijnende gevallen die het mogelijk maakt de duur van de verplichting te verlengen.

De wet zal op 1 januari 2020 in werking treden. De nieuwe regeling zal niet gelden voor partneralimentatieverplichtingen die vóór het van kracht worden van de nieuwe wet zijn afgesproken of door een rechter zijn vastgelegd. Ook geldt de regeling niet voor verzoeken tot echtscheiding die reeds bij de rechtbank zijn ingediend op het moment dat de wet in werking treedt. A.s. ex-echtgenoten kunnen zich dit jaar hierdoor laten leiden en zullen een tegenstrijdig belang hierin hebben.

Meer weten over deze wetswijziging of over andere familierecht zaken?
Neemt u dan contact op met Astrid Juch.

 

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!