nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Een ongeluk zit in een klein hoekje…

Een ongeluk zit in een klein hoekje…

Je kan door allerlei gebeurtenissen schade lijden. Bijvoorbeeld door een ongeluk, als slachtoffer van een misdrijf, door een bedrijfsongeval of door een medische fout. Op welke manier kan je die schade dan eigenlijk op de veroorzaker verhalen? 

Er moet allereerst worden vastgesteld of een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor die schade, bijvoorbeeld de bestuurder van de auto die je heeft aangereden, of de arts die je heeft behandeld. Die discussie wordt veelal gevoerd met de verzekeringsmaatschappij van die betreffende derde partij. De aansprakelijkheid zal moeten worden bewezen en wel door bijvoorbeeld een politierapport of de uitkomst van het onderzoek door een deskundige. 

Als de spreekwoordelijke hobbel van de aansprakelijkheid genomen is, moet worden bekeken wat de hoogte van de schade is die je hebt geleden en de schade die je mogelijk nog in de toekomst zal lijden. Denk bijvoorbeeld aan verlies van inkomen, doordat je door je letsel niet meer (volledig) kunt werken of aangewezen bent op ander, minder goed betaald werk. Ook medische kosten die niet door je eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoed of het door het ongeluk opgesoupeerde eigen risico bij je verzekering, zijn verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Onder de schade vallen ook de gemaakte kosten voor vervanging van bijvoorbeeld beschadigde kleding of een kapotte telefoon, of de kosten voor aangeschafte, maar niet vergoede medicatie etc. 

Op het moment dat de omvang van de schade duidelijk is én er sprake is van een zogeheten stabiele situatie (dit betekent dat er een einde is gekomen aan het herstel en er geen verdere verbetering meer wordt verwacht in de gezondheidssituatie), kunnen er definitieve afspraken worden gemaakt over de te betalen schade. Deze afspraken worden dan uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Het verhalen van letselschade is een proces waarbij veel en soms erg ingewikkelde zaken aan de orde komen. Daarbij is het belangrijk dat je als het ware aan de hand wordt genomen om door die trajecten heen geloodst te worden, omdat je juist in zo’n periode je aandacht en energie meer dan nodig hebt voor het herstel van hetgeen je is overkomen. Als je graag wilt dat in een dergelijk traject door mij wordt bijgestaan of daar mee informatie over wilt, kan je uiteraard contact met mij opnemen.

Christine Pannekoek
Advocaat
pannekoek@kochadvocaten.nl

 

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!