nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Forse vergoeding in TALPA-zaak gaat in hoger beroep onderuit

Forse vergoeding in TALPA-zaak gaat in hoger beroep onderuit

In maart van dit jaar kende de kantonrechter een forse billijke vergoeding van ruim 1 miljoen euro bruto toe aan een werknemer van Talpa. John de Mol blijkt echter een meevaller te hebben, nu het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat er onterecht een billijke vergoeding is toegekend. Het Hof is wel van mening dat de samenwerking tussen partijen volledig is vastgelopen en daardoor duurzaam en ernstig ontwricht en dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst terecht heeft ontbonden.

De werknemer was vanaf 2011 in dienst bij TALPA, laatstelijk in de functie van creatief director. TALPA vond dat de werknemer onvoldoende presteerde en dat er geen andere mogelijkheid zou zijn dan de verantwoordelijkheid voor de programma’s die tot nu toe aan werknemer waren toevertrouwd aan een ander over te dragen. De werknemer werd per direct geschorst. Deze gang van zaken vonden zowel de kantonrechter als het Hof te kort door de bocht. In verband met de op non-actiefstelling heeft tussen partijen een kort geding plaatsgevonden met als inzet de wedertewerkstelling van werknemer. De werknemer is in deze zaak in het gelijk gesteld. Sinds 7 maart 2018 is werknemer arbeidsongeschikt. Vanaf augustus 2018 zijn partijen in gesprek over de re-integratie, onder begeleiding van een externe procesbegeleider. Op 17 januari 2019 heeft de bedrijfsarts aan de werkgever onder meer bericht dat er geen medische beperkingen zijn vast te stellen en dat zij de werknemer in staat acht om werkconditie op te bouwen.

Het Hof is van mening dat TALPA vanaf het moment dat de wedertewerkstelling is toegewezen, serieus heeft geprobeerd de werknemer aan het werk te krijgen. Daarmee heeft TALPA haar fout hersteld en is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Daarom kan er geen sprake zijn van toewijzing van een billijke vergoeding. De werknemer dient in deze zaak een billijke vergoeding van ruim 1 miljoen euro bruto terug te betalen. Netto was er reeds een bedrag ad € 492.695,56 aan de werknemer betaald. Dit bedrag dient de werknemer met rente aan TALPA terug te betalen.

Meer vragen over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem contact met mij op.

mr. Gwenda van den Hoven
Advocaat Arbeidsrecht
hoven@kochadvocaten.nl

 

Bron: Weekblad Oosterhout

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!