nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Het "voorlopig" koopcontact

Nu de huizenmarkt in 2018 weer records

breekt, wordt regelmatig de vraag gesteld

hoe ‘voorlopig’ het voorlopig koopcontract is.

Het antwoord is simpel: juridisch gezien is

er niets voorlopigs aan.

 

De koop schept voor beide partijen verplichtingen, die

slechts vervallen indien de overeenkomst achteraf alsnog

wordt ontbonden. Met de term “voorlopig” wordt bedoeld

dat ten behoeve van de koper ontbindende voorwaarden

kunnen zijn opgenomen. Als daar tijdig een beroep op

wordt gedaan, kan door de verkoper geen uitvoering

van de koop worden verlangd. Voorbeelden zijn het

financieringsvoorbehoud, het voorbehoud verkoop eigen

woning en het uitvoeren van een bouwkundige keuring.

De koper dient zich wel te houden aan een aantal formele

vereisten. Zo moet bijvoorbeeld een beroep op het

financieringsvoorbehoud zodanig worden gedocumenteerd

dat daaruit blijkt dat de koper zich voldoende heeft

ingespannen om financiering te verkrijgen. Het is

bovendien raadzaam om de mededeling niet alleen per

aangetekende post te versturen maar ook per e-mail met

ontvangstbevestiging. Indien sprake is van een koper die

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

mag de koop ook worden ontbonden binnen drie dagen na

de terhandstelling aan de koper van het door beide partijen

getekende koopcontract. Voor deze ontbinding, die vormvrij

is, hoeft de koper geen reden aan te geven.

 

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact
opnemen met:
mr. John van Baaren | baaren@kochadvocaten.nl | 06 - 10 93 55 97

Bron: Zaken - Blad voor ondernemers van NAC - oktober/november 2018

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!