nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Loonregres; de loonkosten van een zieke werknemer verhalen bij een aansprakelijke derde

Als werkgever ben je ingevolge de wet gehouden om gedurende maximaal twee jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen. Dat noemt men ook wel loonschade.
Maar wat veel werkgevers niet weten, is dat sinds 1996 in sommige gevallen die loonschade verhaald kan worden op een derde, en wel als die derde aansprakelijk is voor de gebeurtenis die heeft geleid tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de werknemer arbeidsongeschikt is door een verkeersongeval of als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een gemaakte medische fout en de aansprakelijkheid door de (verzekeraar van de) derde wordt erkend. Daarbij heeft bovendien te gelden dat een werkgever in een dergelijk geval ook de kosten die hij moet maken voor de re-integratie van de werknemer, grotendeels kan verhalen. Niet alleen omdat werkgever en werknemer ingevolge de wet al het mogelijke moeten doen om de kans op werkhervatting te vergroten, het is ook in het belang van de aansprakelijke derde, omdat zijn schadelast wordt verminderd. 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!