nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Verplichte vaccinatie; is LeasePlan het spreekwoordelijke eerste schaap over de dam?

Verplichte vaccinatie; is LeasePlan het spreekwoordelijke eerste schaap over de dam?

LeasePlan heeft van de week besloten dat zij haar medewerkers min of meer verplicht om hun coronaprik te gaan halen, doen ze dat niet, dan zijn ze niet meer welkom op de werkvloer. Een straffe uitspraak, maar nadere informatie leert dat zij de werknemers niet daadwerkelijk zal controleren of ze daadwerkelijk zijn gevaccineerd, want ze realiseert zich wel dat ze vooralsnog haar werknemers niet kan verplichten zich te laten vaccineren. Elders in de wereld gaat dat overigens wel anders, Google bijvoorbeeld verplicht haar werknemers om gevaccineerd naar het werk te komen en ook in Frankrijk wordt de wet aangepast, en wel zo dat een werknemer verplicht kan gaan worden zijn of haar coronaprik te gaan halen.

In Nederland is dit vooralsnog niet aan de orde; er bestaat geen algemene vaccinatieplicht. Daarbij te gelden dat een vaccinatie inbreuk maakt op belangrijke grondrechten; de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, en dat maakt dat men in Nederland de keuze heeft zich al dan niet te laten vaccineren. Hoewel er wel mogelijkheden zijn om vaccinatie verplicht te laten stellen, zal dat in Nederland waarschijnlijk niet zo’n vaart lopen. Er moet dan een wettelijke grondslag zijn (zoals bijvoorbeeld in Frankrijk) en de vaccinatie moet bovendien noodzakelijk zijn en moet ook nog eens proportioneel zijn, en dat laatste betekent dat er slechts van een verplichting sprake kan zijn als er geen andere mogelijkheden zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan, dus daar waar de algemene maatregelen van het RIVM geen effect (kunnen) sorteren. Overigens heeft de Gezondheidsraad wel geoordeeld dat een vaccinatieplicht voor mensen met een vitaal beroep dan wel mensen die met ouderen werken, of mensen met een zwakkere gezondheid (de risicogroepen) eerder proportioneel is, maar ook daar geldt dat er dan geen minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn.

De actie van Leaseplan lijkt dan ook op het eerste gezicht stoutmoediger dan het uiteindelijk is, van een daadwerkelijke eis aan haar medewerkers zich te laten vaccineren is immers geen sprake.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Christine Pannekoek

Advocaat

Pannekoek@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!