nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Werkgevers en werknemers let op; per 1 augustus aanstaande wederom allerlei veranderingen in het arbeidsrecht; is de arbeidsoverkomst nog up tot date?

Werkgevers en werknemers let op; per 1 augustus aanstaande wederom allerlei veranderingen in het arbeidsrecht; is de arbeidsoverkomst nog up tot date?

Met ingang van 1 augustus aanstaande zal de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet. Er veranderen een aantal zaken waar je als werkgever, en als werknemer, rekening mee zal moeten houden. Het is van belang om de bestaande arbeidsovereenkomsten na te zien en de modelarbeidsovereenkomsten aan te passen.

Hierna zal een greep gedaan worden uit de op handen zijnde wijzigingen per 1 augustus aanstaande, zo zal een verbod op nevenwerkzaamheden in beginsel nietig zijn, de kosten van bepaalde verplichte opleidingen kunnen niet meer door werkgever worden verhaald op de werknemer, er is sprake van uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever en niet onbelangrijk; een werknemer mag een verzoek doen om een meer voorspelbare vorm van arbeid.

Om met dat laatste te beginnen, een werknemer die een flexibel contract heeft, kan met ingang van 1 augustus aanstaande een verzoek doen om een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, dus bijvoorbeeld een verzoek om een vaste arbeidsomvang. Voor werkgever is het zaak om tijdig (binnen een maand na dat verzoek, voor kleine werkgevers, dus minder dan 10 werknemers, geldt een langere termijn, en wel van drie maanden) schriftelijk en gemotiveerd te reageren. Als je dat niet doet, dan wordt de vorm van arbeid aangepast volgens het verzoek van werknemer. Vermijd verrassingen in dat kader!

Een verbod op nevenwerkzaamheden is met ingang van 1 augustus aanstaande nietig, tenzij er sprake is van een zogenaamde objectieve rechtvaardigingsgrond, wat per geval bekeken moet worden en welke grond moet bestaan op het moment van afwijzen van een verzoek van een werknemer om nevenwerkzaamheden te verrichten.

Vanaf 1 augustus aanstaande mogen kosten van bepaalde verplichte opleidingen niet meer worden verhaald op werknemers en die kosten mogen ook niet worden afgetrokken van de transitievergoeding. Je moet denken aan opleidingen die verplicht zijn uit hoofde van het recht, de CAO of een opleiding die een werkgever uit hoofde van een bepaalde regeling verplicht is aan de werknemer aan te bieden, denk daarbij bijvoorbeeld aan een opleiding in het kader van veiligheid. Bovendien moet de werknemer die opleiding onder werktijd kunnen volgen. Een studiekostenbeding op grond waarvan je die kosten al dan niet gedeeltelijk bij je werknemer terugvordert, is met ingang van 1 augustus aanstaande nietig, en dat betekent dat dat beding wordt geacht niet te bestaan.

De hiervoor genoemde uitbreiding van de informatieplicht houdt in dat er een (korte!) termijn van een week wordt verbonden aan het verstrekken van de informatie over de arbeidsovereenkomst, zoals in de wet wordt aangegeven. Het gaat dan om de relatief eenvoudige zaken als personalia van partijen, de duur van de arbeidsovereenkomst etc. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld vakantieaanspraken of een van toepassing zijnde pensioenregeling, moeten binnen een maand na aanvang van het werk aan de werknemer worden verstrekt.

Al met al zaken die ongetwijfeld in de standaardarbeidsovereenkomsten staan, maar die je beter voor 1 augustus aanstaande nog eens tegen het licht houdt en waar nodig, aanpast. Ons kantoor wil u daar graag behulpzaam bij zijn, neem gerust contact met ons op.

Christine Pannekoek

Advocaat

Pannekoek@kochadvocaten.nl

 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!