nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Zorgplicht van de werkgever

Zorgplicht van de werkgever

Wellicht weet u dat de zorgplicht van de werkgever ver strekt. Een ongeval op de werkvloer leidt in veel gevallen tot werkgeversaansprakelijkheid. Zo wees het Hof te Arnhem-Leeuwarden onlangs een arrest waarin wederom is benadrukt hoe ver de verantwoordelijkheid van de werkgever strekt. Tijdens een schaatsongeval tijdens een schoolactiviteit werd de werkgever aansprakelijk geacht voor de gevolgen daarvan. Wat had de werkgever beter moeten doen? De werkgever had de docenten instructie moeten geven over de aan schaatsen verbonden risico’s, ook al zou je denken dat dit een algemeen bekend verschijnsel betreft. Zo had zij de docenten kunnen instrueren dat zij langs de kant konden blijven staan of had zij kunnen aangeven dat indien men toch wilde schaatsen (en niet of niet goed kon schaatsen) men dit voorzichtig zou moeten doen of gebruik moest maken van de reling die op de ijsbaan is aangebracht, van de schaatsrekken die aldaar aanwezig waren of hulp vragen aan de leden van de Sportdesk die ter plaatse aanwezig waren. Dit lijkt allemaal enigszins voor de hand liggend nu men er doorgaans vanuit gaat dat dit soort zaken bekend verondersteld kunnen worden. Uit deze uitspraken en meer uitspraken over dit onderwerp, blijkt echter dat de werkgever het qua aansprakelijkheid eigenlijk niet gauw goed doet. De jurisprudentie stelt dat artikel 7:658 BW geen absolute waarborg beoogt te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar. Echter, ben er als werkgever op voorbereid dat ook ongevallen die in de volksmond bestempeld worden als ‘huis, tuin en keuken- ongevallen’, vaak op het bord van de werkgever geschoven worden. Hoe kan de werkgever dit voorkomen? Waarschuwen & informeren op grote schaal en meldt daarbij ook de zaken die vanzelfsprekend lijken te zijn.

In dat kader wees de rechtbank Den Haag een vonnis waarvan het mijns inziens nog maar de vraag is of het in hoger beroep zal standhouden. De werkneemster kwam ten val, omdat zij bij het ophangen van een kerstkaart is gestruikeld over kratten. Dit merkte de kantonrechter aan als een zodanige onvoorziene ongelukkig samenloop van omstandigheden dat in verband daarmee geen specifieke zorgplicht rust op de werkgever. Of dit oordeel stand zal houden is nog niet duidelijk.

Al met al zijn dit soort zaken zeer casuïstisch van aard en is het in alle gevallen zaak om op uitgebreide wijze op zowel onvoorziene als voorzienbare risico’s te wijzen.

Vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Neem contact op met ondergetekende.

 

Gwenda van den Hoven  

Advocaat Arbeidsrecht   

hoven@kochadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons op Linkedin!