NL EN
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Guido van den Hoven

Secties: Huurrecht en vastgoed, Ondernemingsrecht

Guido heeft zijn bachelor en master Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn studie heeft hij gekozen voor een brede opleiding vanuit de overtuiging dat rechtsgebieden niet afgeschermd zijn, maar in elkaar overvloeien. Wel heeft hij zich verdiept in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Juridische werkervaring heeft hij tijdens zijn studie opgedaan bij de Rechtswinkel Tilburg. Als vrijwilliger heeft hij er veel geleerd over het behandelen van zaken en bovendien heeft hij hier zijn eerste proceservaring mogen opdoen.

Na zijn afstuderen in 2017 is hij gaan werken bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Zijn ervaring in het behandelen van zaken binnen het contractueel recht heeft hij dan ook daar opgedaan. Later volgden ook letselschadezaken.

Vanaf februari 2022 is Guido werkzaam als advocaat bij Koch Advocaten. Hij richt zich op de algemene praktijk waarbij zijn brede opleiding juist goed van pas komt. Het helder krijgen van waarom er een geschil is ontstaan tussen partijen, en dat proberen op te lossen buiten rechte, is waarin voor Guido de uitdaging zit.

Opleidingen

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Tilburg Univesity

Master Rechtsgeleerdheid

Tilburg Univesity

Personenschaderegeling

NIBE-SVV Opleidingen

Recent werk

  • advisering van IT-bedrijf met betrekking tot inroepen van het eigendomsvoorbehoud;
  • in rechte verweer voeren namens VVE tegen verzoekschrift van eigenaar;
  • in rechte verweer voeren namens particulier tegen vordering op basis van lease-contact;
  • procederen in kort geding namens particulier om levering van een woning af te dwingen;
  • procederen namens particulier om contactuele boete bij verkoop van woning te vorderen;
  • verzoekschriftprocedure namens metaalbedrijf met beroep op ontruimingsbescherming;
  • opstellen van vaststellingsovereenkomst tussen meerdere partijen aangaande erfdienstbaarheden;
  • procederen namens vastgoedeigenaar tegen huurder die verplichtingen niet nakomt;

Guido's Blogs / Nieuws

14 juli 2022

De kunst van het contracteren – beter voorkom...

Niemand kan in de toekomst kijken. Niemand heeft een glazen bol. En dat maakt de k...

Blogbericht Verder lezen