nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Guido van den Hoven

Secties: Huurrecht en vastgoed, Ondernemingsrecht

Guido heeft zijn bachelor en master Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn studie heeft hij gekozen voor een brede opleiding vanuit de overtuiging dat rechtsgebieden niet afgeschermd zijn, maar in elkaar overvloeien. Wel heeft hij zich verdiept in het aansprakelijkheidsrecht.

Na zijn afstuderen in 2017 is Guido gaan werken bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Zijn ervaring in het behandelen van zaken binnen het contractueel recht heeft hij dan ook daar opgedaan.

Vanaf februari 2021 is Guido werkzaam bij Koch Advocaten. Hij heeft een algemene civiele praktijk met een accent op vastgoed. Hij behandelt met name zaken op het gebied van huurrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en VVE-recht. Hij treedt daarbij onder meer op voor een grote woningcorporatie, voor bouwbedrijven en voor VVE’s.

Guido onderscheidt zich door middel van zijn analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden. Deze skills zorgen ervoor dat u van hem snel een goed beeld krijgt van uw juridische positie. Blijkt het treffen van een minnelijke regeling vervolgens niet mogelijk? Dankzij zijn ruime proceservaring kan Guido u ook in een gerechtelijke procedure bijstaan.


Als u juridische vragen heeft die betrekking hebben op vastgoed of de algemene civiele praktijk, neem dan contact met Guido op via de onderstaande contactgegevens.

Opleidingen

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Tilburg Univesity

Master Rechtsgeleerdheid

Tilburg Univesity

Personenschaderegeling

NIBE-SVV Opleidingen

Recent werk

Procedures

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant: de koper van een woning heeft onvoldoende aangetoond dat zij aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan om een voor de aankoop benodigde financiering te verkrijgen. De vordering van eisers tot betaling van de contractuele boete is toegewezen, waarbij de boete niet door de rechter gematigd is (ECLI:NL:RBZWB:2023:3817).
 • Kantonrechter Breda: een huurder van een grote wooncorporatie kan verplicht worden om zijn medewerking te verlenen aan het plaatsen van een slimme warmte- en warmwatermeter in het gehuurde (ECLI:NL:RBZWB:2023:552).
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant: tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van een notaris is niet onrechtmatig jegens de verhuurder van wie het notariskantoor (de B.V.) een pand huurt (ECLI:NL:RBZWB:2023:3388).
 • Raad van Arbitrage in bouwgeschillen: Gebreken    aan    isolatie    dak    bedrijfsverzamelgebouw.    Dak    is gemeenschappelijk  eigendom,  zodat  de  VvE  ontvankelijk  is  in  haar  vordering  tot herstel. Geen schending klachtplicht en verjaring. Herstel door vervanging van het dak is proportioneel. Raad van Arbitrage voor de Bouw, 37.594, 24-11-2023 - Raad van Arbitrage - Document

 

Overig

 • advisering van IT-bedrijf met betrekking tot inroepen van het eigendomsvoorbehoud;
 • in rechte verweer voeren namens VVE tegen verzoekschrift van eigenaar;
 • in rechte verweer voeren namens particulier tegen vordering op basis van lease-contact;
 • procederen in kort geding namens particulier om levering van een woning af te dwingen;
 • procederen namens particulier om contactuele boete bij verkoop van woning te vorderen;
 • verzoekschriftprocedure namens metaalbedrijf met beroep op ontruimingsbescherming;
 • opstellen van vaststellingsovereenkomst tussen meerdere partijen aangaande erfdienstbaarheden;
 • procederen namens vastgoedeigenaar tegen huurder die verplichtingen niet nakomt;

Lidmaatschappen

Vereniging van Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)

Guido's Blogs / Nieuws

14 juli 2022

De kunst van het contracteren – beter voorkom...

Niemand kan in de toekomst kijken. Niemand heeft een glazen bol. En dat maakt de k...

Blogbericht Verder lezen