nl en
+31 76-5226470
+31 76-5226470

Leo Andriessen

Secties: Ondernemingsrecht

Leo Andriessen is in 1987 begonnen als advocaat. Sinds 1994 is hij werkzaam bij Koch Advocaten. Leo adviseert ondernemingen, onderwijsinstellingen en particulieren op het gebied van handels- en ondernemingsrecht, insolventiezaken en ontslagrecht. Hij heeft jarenlange proceservaring in arbeidsgeschillen, incassozaken, aandeelhoudersgeschillen, geschillen tussen ondernemingen, bestuurdersaansprakelijkheidszaken en andere civiele aangelegenheden.

Leo hecht veel waarde aan een goede samenwerking met zijn cliënten. De belangen van de cliënt staan altijd voorop. Hij onderhandelt  waar mogelijk en procedeert waar nodig. Hij zoekt naar de beste oplossing voor een probleem. Het bepalen van de meest geschikte strategie gebeurt altijd in nauw overleg met zijn cliënt.

Leo schept graag helderheid in complexe zaken en heeft daar niet veel woorden voor nodig. Hij denkt in mogelijkheden, maar procedeert slechts in zaken die haalbaar zijn. Blijkt een gezamenlijke oplossing geen optie en ziet hij gerede kansen dan gaat hij voor zijn cliënt de strijd aan in een bodemprocedure of, zo nodig, in kort geding. Hij is betrokken, doelgericht en volhardend.

Leo Andriessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk recht
 • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

MfN -registermediator

Naast advocaat is Leo ook MfN-registermediator. Hij behandelt geschillen op de hierboven vermelde rechtsgebieden en staat ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland op de gebieden ‘zakelijk’, ‘werk’ en ‘onderwijs’.

Met zijn jarenlange ervaring in de civiele rechtspraktijk weet Leo als geen ander dat partijen in veel gevallen gebaat zijn bij een zelfgekozen oplossing. Dat zo’n oplossing soms de nodige moeite kost, laat zich raden vanwege  de vaak gespannen verhoudingen tussen partijen. Leo heeft geen wondermiddelen, maar met kalmte en compassie streeft hij ernaar het ijs tussen partijen te breken. Zo kan er ruimte ontstaan voor meer wederzijds begrip, betere betrekkingen en een praktische oplossing.

 

Opleidingen

Nederlands recht

Rijksuniversiteit Utrecht

Recent werk

 • Diverse incassozaken (voor diverse ondernemingen, waaronder een grote bierproducent);
 • Bestuurdersaansprakelijkheidszaken;
 • Diverse kort gedingen (executiegeschillen, opheffen beslagen);
 • Afwikkeling ondernemingen in de veevoederindustrie en de wijnhandel;
 • Begeleiding beëindiging arbeidsovereenkomsten voor diverse ondernemingen en onderwijsinstellingen;
 • Aandeelhoudersgeschillen;
 • Geschillen over contractsoverneming;
 • Zaak over concurrentiebeding in de verzekeringsbranche;
 • Aansprakelijkheidszaken (onrechtmatige daad);
 • Opzegging samenwerkingsovereenkomst in de verzekeringsbranche;
 • Opstellen diverse contracten.

Lidmaatschappen

Leo Andriessen is actief in diverse besturen en netwerken.

Leo's Blogs / Nieuws

9 juli 2020

Mailen met de rechtbank

Het was lange tijd rustig op de rechtbanken. Zittingen waren er niet of nauwelijks...

Blogbericht Verder lezen
2 mei 2019

De mondelinge behandeling in civiele zaken

Dat is de titel van een recent verschenen boek (redactie: D. de Groot en H. Steenb...

Blogbericht Verder lezen
16 april 2018

KEI afgeblazen: zegen of ramp?

De lang aangekondigde en vaak uitgestelde digitalisering van de rechtspraak (Kwali...

Blogbericht Verder lezen