+31 76-5226470 Bel mij terug
+31 76-5226470 Bel mij terug

Laatste blogs

Hier vindt u onze meest recente blogs van de verschillende rechtsgebieden.

Het "voorlopig" koopcontact

Nu de huizenmarkt in 2018 weer records breekt, wordt regelmatig de vraag ges...

Verder lezen

‘Statutair of titulair? De bestuurskameleon?!’

Een persoon kan zichzelf aan je voorstellen als een bestuurder van een vennoo...

Verder lezen

Loonregres; de loonkosten van een zieke werknemer verhalen bij een aansprakelijke derde

Als werkgever ben je ingevolge de wet gehouden om gedurende maximaal twee jaa...

Verder lezen

De Deliveroo zaak: Groen/Schoevers was slechts het begin

Eén van de bekendste vraagstukken in het arbeidsrecht betreft de vraag...

Verder lezen

Goed nieuws voor werkgevers: bij een ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid zal de transitievergoeding worden gecompenseerd!

Vanaf 2020 kunnen werkgevers een compensatie krijgen als zij een transitiever...

Verder lezen

De verhuiskostenvergoeding bij werkzaamheden aan het gehuurde

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een huurder als gevolg van werkza...

Verder lezen

Informatieplicht verhuurder

Bij het aangaan van een huurovereenkomst staan de mededelingsplicht van de ve...

Verder lezen

KEI afgeblazen: zegen of ramp?

De lang aangekondigde en vaak uitgestelde digitalisering van de rechtspraak (...

Verder lezen

Merkinbreuk?! Wat nu?

Je start een nieuw bedrijf of bedenkt een nieuw product. Uiteraard heb je de ...

Verder lezen

Bewuste roekeloosheid kinderleidster vanwege achterlaten baby?

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde onlangs over een incident dat plaatsv...

Verder lezen

Relaties op het werk: de liefde overwint alles?

De werkvloer is een broeinest voor relaties. Uit onderzoek is weliswaar geble...

Verder lezen

Voorzieningenrechter maakt einde aan sluiting beschoten woning

Op 30 januari 2018 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-Wes...

Verder lezen

Huurindexering bedrijfsruimte

Bij veel huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte wordt gebruik g...

Verder lezen

VvE Modelreglement 2017 vastgesteld

Op 20 december jl. heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KN...

Verder lezen

Huurrecht bedrijfsruimte - en de eeuwige vraag naar de kwalificatie van het huurregime

Ik maak in mijn praktijk regelmatig mee dat discussie bestaat over de vraag w...

Verder lezen

Ontslag op staande voet vanwege privégebruik van de bedrijfsauto

De rechtbank Limburg behandelde onlangs een zaak waarin het ging om werkgever...

Verder lezen

Tijdelijke verhuur woonruimte

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Met...

Verder lezen

Wat gebeurt er als namens een bedrijf een overeenkomst wordt gesloten door iemand die niet bevoegd is geweest om die partij te vertegenwoordigen?

In beginsel is in een dergelijk geval de betreffende partij niet gebonden aan...

Verder lezen

Ontslag op staande voet kent risico's

Een werknemer op staande voet ontslaan is lastiger dan vroeger. Het wordt nie...

Verder lezen

Regeerakkoord Rutte III: de arbeidsrechtelijke speerpunten

Vers van de pers: het Regeerakkoord 2017-2021, ook wel het Regeerakkoord Rutt...

Verder lezen

De hoogte van de billijke vergoeding

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de billijke...

Verder lezen

De relatie tussen veroorzaker van letsel, de aansprakelijke partij en de benadeelde; hoofdzaak of bijzaak?

De meeste zaken op het gebied van personenschade hebben betrekking op een ver...

Verder lezen

Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars

Uit een onderzoek naar het functioneren van de Vereniging van Eigenaars (VvE)...

Verder lezen

Geschillen tussen aandeelhouders

Ondernemen is samenwerken. Zeker binnen grotere (MKB) ondernemingen is er in ...

Verder lezen

Invloed arbeidsongeschiktheid op WW

Op 19 juli 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht een belangwekken...

Verder lezen

Ontslag op staande voet voor stelende werknemer

Onlangs besliste de kantonrechter Eindhoven over de volgende zaak waarin een ...

Verder lezen

Wet aanpak woonoverlast treedt per 1 juli 2017 in werking

Wet aanpak woonoverlast treedt per 1 juli 2017 in werking  Per 1 juli 2...

Verder lezen

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Eind maart 2017 heeft de Eerste Kamer met de krapst mogelijke meerderheid (38...

Verder lezen