+31 76-5226470 Bel mij terug
+31 76-5226470 Bel mij terug

Laatste blogs

Hier vindt u onze meest recente blogs van de verschillende rechtsgebieden.

Mailen met de rechtbank

Het was lange tijd rustig op de rechtbanken. Zittingen waren er niet of nauwe...

Verder lezen

Het vertrouwensbeginsel – wanneer is een bestuursorgaan gebonden aan een toezegging?

Wat is het vertrouwensbeginsel? Het vertrouwensbeginsel komt in veel rechtsg...

Verder lezen

Thuiswerken: het nieuwe normaal?

De uitbraak van het Coronavirus is van grote invloed op onze maatschappij. De...

Verder lezen

‘Spoedwet Justitie en Veiligheid’ aangenomen; digitaal vergaderen als vervanging van fysieke bijeenkomsten.

Begin deze week is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Tijdelijke vo...

Verder lezen

Coronacrisis en alimentatieverplichtingen

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is gro...

Verder lezen

NOW-regeling gepubliceerd

Het kabinet kondigde al op 17 maart jl. de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugg...

Verder lezen

Impact Corona-crisis op huurcontracten

De door het kabinet onlangs getroffen coronamaatregelen hebben ingrijpende ge...

Verder lezen

Het Coronavirus: enkele ondernemingsrechtelijke aandachtspunten

Het Coronavirus heeft vergaande gevolgen voor het bedrijfsleven. De overheid ...

Verder lezen

UPDATE coronavirus - Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling werktijdverkorting is sinds 17 maart jl. stopgezet door het grote...

Verder lezen

Thuiswerken, ziekte en werktijdverkorting bij het coronavirus: arbeidsrechtelijke aspecten

Welke rechten en plichten heb je als werknemer in de huidige situatie rondom ...

Verder lezen

Zó maakt u vanaf 1 april 2020 gebruik van de Regeling compensatie transitievergoeding.

Het duurt niet lang meer voordat de Regeling compensatie transitievergoeding ...

Verder lezen

De juridische kant van vuurwapens en jachtaktes.

Wapens en munitie vormen een potentieel ernstige bedreiging voor de veilighei...

Verder lezen

Ongeluk tijdens bedrijfsuitje: is de werkgever aansprakelijk?

De wet bepaalt dat een werkgever verplicht is om het werk van haar werknemers...

Verder lezen

Forse vergoeding in TALPA-zaak gaat in hoger beroep onderuit

In maart van dit jaar kende de kantonrechter een forse billijke vergoeding va...

Verder lezen

“Noviteit en flexibiliteit: het Belgische vennootschapsrecht hervormd”

Ons kantoor is gevestigd in de grensstreek. Veel van onze cliënten zijn ...

Verder lezen

Haastige spoed......... (turboliquidatie van vennootschappen)

De wet biedt vennootschappen de mogelijkheid om tot snelle ontbinding zonder ...

Verder lezen

Zorgplicht van de werkgever

Wellicht weet u dat de zorgplicht van de werkgever ver strekt. Een ongeval op...

Verder lezen

Afspraak = afspraak ?

In de arbeidsrechtelijke praktijk wordt in een groot aantal gevallen een vast...

Verder lezen

Aandelenverkoop en de gevolgen van een onduidelijke garantie

De kans is groot dat u er als ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt; d...

Verder lezen

Duur van partneralimentatie wordt verkort

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening partneralime...

Verder lezen

Gebruik geluidsopname en rapportage zonder toestemming werknemer in strijd met AVG?

De rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs over de verwerking van persoonsgegev...

Verder lezen

De mondelinge behandeling in civiele zaken

Dat is de titel van een recent verschenen boek (redactie: D. de Groot en H. S...

Verder lezen

Een ongeluk zit in een klein hoekje…

Je kan door allerlei gebeurtenissen schade lijden. Bijvoorbeeld door een onge...

Verder lezen

Geen handtekeningenfraude, geen ontbinding

In één van mijn zaken waarin ik de werknemer bijstond, werd op ...

Verder lezen

Geen landelijk stookverbod, wel lokale aanpak van overlastgevers door gemeenten

Het huiselijk gebruik van open haarden en houtkachels neemt de laatste jaren ...

Verder lezen

“Help! Auteursrechtinbreuk op een foto?! Betalen of…”

Het is inmiddels een bekend fenomeen; fotostockbedrijven die zowel ondernemer...

Verder lezen

HR in Shell-arrest: herplaatsingsverplichting is géén resultaatsverplichting

Sinds de invoering van de WWZ is de herplaatsingsverplichting in de wet veran...

Verder lezen

Het "voorlopig" koopcontact

Nu de huizenmarkt in 2018 weer records breekt, wordt regelmatig de vraag ges...

Verder lezen

‘Statutair of titulair? De bestuurskameleon?!’

Een persoon kan zichzelf aan je voorstellen als een bestuurder van een vennoo...

Verder lezen

Loonregres; de loonkosten van een zieke werknemer verhalen bij een aansprakelijke derde

Als werkgever ben je ingevolge de wet gehouden om gedurende maximaal twee jaa...

Verder lezen

De Deliveroo zaak: Groen/Schoevers was slechts het begin

Eén van de bekendste vraagstukken in het arbeidsrecht betreft de vraag...

Verder lezen

Goed nieuws voor werkgevers: bij een ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid zal de transitievergoeding worden gecompenseerd!

Vanaf 2020 kunnen werkgevers een compensatie krijgen als zij een transitiever...

Verder lezen

De verhuiskostenvergoeding bij werkzaamheden aan het gehuurde

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een huurder als gevolg van werkza...

Verder lezen

Informatieplicht verhuurder

Bij het aangaan van een huurovereenkomst staan de mededelingsplicht van de ve...

Verder lezen

KEI afgeblazen: zegen of ramp?

De lang aangekondigde en vaak uitgestelde digitalisering van de rechtspraak (...

Verder lezen

Merkinbreuk?! Wat nu?

Je start een nieuw bedrijf of bedenkt een nieuw product. Uiteraard heb je de ...

Verder lezen

Bewuste roekeloosheid kinderleidster vanwege achterlaten baby?

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde onlangs over een incident dat plaatsv...

Verder lezen

Relaties op het werk: de liefde overwint alles?

De werkvloer is een broeinest voor relaties. Uit onderzoek is weliswaar geble...

Verder lezen

Voorzieningenrechter maakt einde aan sluiting beschoten woning

Op 30 januari 2018 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-Wes...

Verder lezen

Huurindexering bedrijfsruimte

Bij veel huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte wordt gebruik g...

Verder lezen

VvE Modelreglement 2017 vastgesteld

Op 20 december jl. heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KN...

Verder lezen

Huurrecht bedrijfsruimte - en de eeuwige vraag naar de kwalificatie van het huurregime

Ik maak in mijn praktijk regelmatig mee dat discussie bestaat over de vraag w...

Verder lezen

Ontslag op staande voet vanwege privégebruik van de bedrijfsauto

De rechtbank Limburg behandelde onlangs een zaak waarin het ging om werkgever...

Verder lezen

Tijdelijke verhuur woonruimte

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Met...

Verder lezen

Wat gebeurt er als namens een bedrijf een overeenkomst wordt gesloten door iemand die niet bevoegd is geweest om die partij te vertegenwoordigen?

In beginsel is in een dergelijk geval de betreffende partij niet gebonden aan...

Verder lezen

Ontslag op staande voet kent risico's

Een werknemer op staande voet ontslaan is lastiger dan vroeger. Het wordt nie...

Verder lezen

Regeerakkoord Rutte III: de arbeidsrechtelijke speerpunten

Vers van de pers: het Regeerakkoord 2017-2021, ook wel het Regeerakkoord Rutt...

Verder lezen

De hoogte van de billijke vergoeding

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de billijke...

Verder lezen

De relatie tussen veroorzaker van letsel, de aansprakelijke partij en de benadeelde; hoofdzaak of bijzaak?

De meeste zaken op het gebied van personenschade hebben betrekking op een ver...

Verder lezen

Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars

Uit een onderzoek naar het functioneren van de Vereniging van Eigenaars (VvE)...

Verder lezen

Geschillen tussen aandeelhouders

Ondernemen is samenwerken. Zeker binnen grotere (MKB) ondernemingen is er in ...

Verder lezen

Invloed arbeidsongeschiktheid op WW

Op 19 juli 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht een belangwekken...

Verder lezen

Ontslag op staande voet voor stelende werknemer

Onlangs besliste de kantonrechter Eindhoven over de volgende zaak waarin een ...

Verder lezen

Wet aanpak woonoverlast treedt per 1 juli 2017 in werking

Wet aanpak woonoverlast treedt per 1 juli 2017 in werking  Per 1 juli 2...

Verder lezen

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Eind maart 2017 heeft de Eerste Kamer met de krapst mogelijke meerderheid (38...

Verder lezen

Corona helpdesk | Voor al uw Coronavirus gerelateerde juridische vraagstukken

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn voor iedereen merkbaar, zowel privé als zakelijk. Koch Advocaten volgt nauwgezet de ontwikkelingen en maatregelen rond en met betrekking tot het Coronavirus.

Corona helpdesk